Thông tin mới về : BOWSER

Được bảo quản gần như hoàn hảo trong điều kiện nguyên đai nguyên kiện chưa bóc niêm phong, không khó hiểu khi băng game này có giá cao đến thế.
Bowser phiên bản nữ và chiếc vương miện bất ngờ trở thành trào lưu, mọi người thi nhau chế ảnh và cosplay công chúa Peach.

Share This Page