Thông tin mới về : CHỦNG TỘC BẤT TỬ

Đây là trailer thứ 2 và nhiều khả năng sẽ là cuối cùng trước khi bom tấn Eternals oanh tạc phòng vé.
Eternals đã luôn âm thầm quan sát, bảo vệ con người hàng thiên niên kỷ nay nhưng lại vắng mặt trong trận chiến với Thanos.

Share This Page