Thông tin mới về : CHUNLI AND RYU

Hai nhân vật biểu tượng của Street Fighter là Chun-Li và Ryu được Fortnite thông báo sẽ xuất hiện trong đội hình mở rộng của Season 5.

Share This Page