Thông tin mới về : CODENAME RED

Một nguồn tin uy tín đã tiết lộ nhiều điều về Assassin's Creed Red. Trò chơi sẽ đại tu nhiều hệ thống cốt lõi của loạt game sát thủ.
Ubisoft xác nhận thời điểm phát hành của Assassin's Creed Red, tựa game thuộc hệ máy current-gen đầu tiên của nhượng quyền AC.
Ubisoft đang tìm kiếm đối tác thương mại cho tựa game có bối cảnh Nhật Bản này.

Share This Page