Thông tin mới về : CỘNG ĐỒNG DYSTERRA

Dysterra được Kakaogames (CEO Cho Gye-hyun) cung cấp dịch vụ, và được phát triển bởi Reality MagiQ (CEO, Kim Sung-kyun), chính thức phát hành phiên bản Demo trên nền tảng Steam vào ngày 01/06.
Kakao Games đã công bố thử nghiệm closed beta game hành động sinh tồn online Dysterra, với sự hợp tác cùng RealityMagiQ.

Share This Page