Thông tin mới về : DARKSIDERS: ACTION ADVENTURE EVOLVED

Một bảng lịch trình trong hoạt động E3 Coliseum đã bất ngờ tiết lộ sự tồn tại của hậu bản mới nhất thuộc series Darksiders.

Share This Page