Thông tin mới về : DOANH SỐ 2 TRIỆU TRONG 24 GIỜ ĐẦU TIÊN RA MẮT

Người chơi Palworld phát hiện ra rằng họ có thể bắt, sau đó cắt và bán các bộ phận của NPC

Share This Page