Thông tin mới về : DOWN BLADE & SOUL: REVOLUTION

Sau nhiều lần thay đổi ngày phát hành, cuối cùng hôm nay game thủ cũng đã được thấy Blade & Soul: Revolution trên thiết bị di động.

Share This Page