Thông tin mới về : ELEVENTH HOUR GAMES

Last Epoch đạt được thành công lớn ngay sau khi kết thúc giai đoạn Early Access trên Steam nhưng ngày ra mắt trò chơi lại không hoàn toàn suôn sẻ.

Share This Page