Thông tin mới về : FAST & FURIOUS 10

The Rock cười nhạo chia sẻ của Vin Diesel đồng thời khẳng định sẽ không tham gia vào 2 phần còn lại của Fast & Furious.

Share This Page