Thông tin mới về : FREE FIRE WORLD SERIES SEA 2024 SPRING

Vòng Tăng Tốc và Chung Kết Tổng của giải đấu Free Fire World Series SEA 2024 Spring sẽ diễn ra vào cuối tuần này tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Theo thông tin mới nhất từ trang giải đấu Garena Free Fire, Chung Kết của Free Fire World Series SEA 2024 Spring (FFWS SEA 2024 Mùa Xuân) sẽ do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Share This Page