Thông tin mới về : GAME BẢN QUYỀN 2021

Valve đã thông báo không cho các tựa game có yếu tố NFT hay crypto phát hành trên nền tảng của mình.
Người chơi có thể thuê console ngay tại rạp và trải nghiệm những tựa game mới phát hành trên thị trường.

Share This Page