Thông tin mới về : GAME BẮN SÚNG CO-OP

Payday 3 sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 9 và sẽ có mặt trên Xbox Game Pass trong cùng ngày.
Overkill Software và Starbreeze khởi động năm mới bằng cách tiết lộ logo Payday 3 và mở trang Steam cho trò chơi.

Share This Page