Thông tin mới về : GAME NINTENDO 2021

Băng game này được bảo quản trong điều kiện rất tốt và chưa từng được mở ra trước đây.
Được biết đây là một trong 5 băng game Super Mario 64 hiếm hoi còn nguyên niêm phong và được bảo quản tốt như thế.

Share This Page