Thông tin mới về : GIẢ LẬP NINTENDO

Nintendo đang kiện nhà phát triển trình giả lập Yuzu với cáo buộc “tiếp tay cho việc vi phạm bản quyền ở quy mô khổng lồ.”

Share This Page