Thông tin mới về : GIAI ĐOẠN BETA

Phiên bản tiếng Anh của game MOBA chủ đề Pokemon sẽ bước vào giai đoạn beta vào tháng tới
Giai đoạn beta của Call of Duty: Black Ops Cold War sẽ diễn ra trong tháng 10
Valve công bố giai đoạn beta của Artifact sắp bắt đầu và lần này mọi thứ sẽ khác

Share This Page