Thông tin mới về : GIẢI THƯỞNG VĂN HÓA

Trong ngày 16 tháng 3, đạo diễn Hideo Kojima đã vinh dự nhận Giải thưởng từ Bộ trưởng Nhật Bản.

Share This Page