Thông tin mới về : GIAO DỊCH VI MÔ

Baldur's Gate 3 là tựa game nổi tiếng nhất năm 2023 xét về cả mặt doanh thu lẫn doanh số và trò chơi này không hề có các giao dịch vi mô.

Share This Page