Thông tin mới về : HELLDIVER

Đây có thể là một sự trợ giúp đắc lực cho người chơi trong trận chiếm giành lại Malevelon Creek.
Nếu cần một ai đó để đổ lỗi cho sự thất bại của các chiến binh Helldiver tinh nhuệ trên chiến trường Malevelon Creek khốc liệt, thì đó chính là Joel, Game Master duy nhất của trò chơi.
Người chơi Helldivers 2 đã hoàn toàn bại trận tại Malevelon Creek, một hành tinh được ví von như rừng rậm Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ với những “bụi cây biết nói”.

Share This Page