Thông tin mới về : HÌNH NỀN MẶC ĐỊNH

Ngọn đồi trong hình nền mặc định của Windows XP không còn “sắc xanh” như trước khi xuất hiện trong Microsoft Flight Simulator

Share This Page