Thông tin mới về : JINX

Jinx sẽ ra mắt dưới dạng skin nhân vật trong game battle royale của Epic.
Có lẽ sang phiên bản 10.17, Riot sẽ cần phải xem xét để thay đổi sức mạnh cho Jinx.

Share This Page