Thông tin mới về : JUJUTSU KAISEN: CURSED CLASH

Là ác nhân bậc nhất Jujutsu Kaisen, Sukuna đã tự tay thảm sát vô số chú thuật sư và xóa sổ nhiều gia tộc.

Share This Page