Thông tin mới về : KEVIN FIEGE

Sony vừa chính thức lên tiếng về quá trình đàm phán giữa họ và Disney trong việc nhượng quyền phát triển phim Spider-Man.

Share This Page