Thông tin mới về : LANDS BETWEEN

Thế giới của Elden Ring có thể sẽ đến với công chúng qua nhiều hình thức giải trí khác.
Vừa đánh boss vừa tập thể dục quả là một thử thách cả vể mặt tinh thần và thể lực đối với mọi người chơi.

Share This Page