Thông tin mới về : MÈO 3D

Chiếc biển quảng cáo kỹ thuật số LED màn hình cong đầu tiên của Nhật Bản có hẳn một tên gọi riêng - Cross Shinjuku Vision.
Một minh chứng hùng hồn nữa cho thấy người dân Nhật rất "cuồng" mèo!

Share This Page