Thông tin mới về : MINTROCKET

MintRocket đã tiết lộ thêm một trong những dự án sắp tới, mở rộng danh sách thể loại game của nhà phát triển đến từ Hàn Quốc.
Nakwon: Last Paradise sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm pre-alpha trong năm nay.
Tựa game indie Dave the Diver đã bán được hơn một triệu bản sau hai tuần ra mắt.

Share This Page