Thông tin mới về : MÔ HÌNH AERITH

Nhiều game thủ cho rằng mô hình này quá thô, các khớp tay chân lồi ra gây mất mĩ cảm.

Share This Page