Thông tin mới về : NARAKA: BLADEPOINT OPEN BETA

Hệ thống combat trong Naraka: Bladepoint mượt mà nhưng khá phức tạp, dễ làm quen nhưng khó làm chủ.

Share This Page