Thông tin mới về : NES GAMES

Được bảo quản gần như hoàn hảo trong điều kiện nguyên đai nguyên kiện chưa bóc niêm phong, không khó hiểu khi băng game này có giá cao đến thế.
Kusielczuk đang là tâm điểm của cộng đồng game thủ khi là người đầu tiên trên thế giới hoàn thành mục tiêu không tưởng này.

Share This Page