Thông tin mới về : NGƯỜI DÙNG CÙNG ONLINE

Steam một lần nữa đã phá vỡ kỷ lục người dùng cùng online tại một thời điểm với 33.675.229 tài khoản được đăng nhập trong dịp cuối tuần qua.

Share This Page