Thông tin mới về : PERSONA 5 TACTICA

Cùng Gamehub tìm hiểu về những điểm mới sẽ xuất hiện trong Persona 5 Tactica.
SEGA đã công bố thông tin hoàn toàn mới về nhân vật và hệ thống chiến đấu của Persona 5 Tactica.
Tại sự kiện Xbox Games Showcase mới đây, SEGA chính thức xác nhận Persona 3 Remake và Persona 5 Tactica.

Share This Page