Thông tin mới về : PHÁ VỠ KỶ LỤC

Streamer GiantWaff vừa phá vỡ kỷ lục thế giới về thời gian livestream nhiều nhất trong một tháng.

Share This Page