Thông tin mới về : PUBG PROJECT THAI

PUBG Lite hay còn được biết là PUBG Project Thai, vừa chính thức mở cửa đăng ký sớm cho game thủ...
Phiên bản cấu hình thấp của PUBG sẽ được phát hành hoàn toàn miễn phí và không chỉ ở riêng Thái Lan.

Share This Page