Thông tin mới về : REMEMBERTHECREEK

Malevelon Creek đã được người chơi Helldivers 2 giành lại từ tay Automaton, một chiến thắng ngọt ngào diễn ra vào đúng ngày Cá tháng Tư.
Đây có thể là một sự trợ giúp đắc lực cho người chơi trong trận chiếm giành lại Malevelon Creek.
Người chơi Helldivers 2 đã hoàn toàn bại trận tại Malevelon Creek, một hành tinh được ví von như rừng rậm Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ với những “bụi cây biết nói”.

Share This Page