Thông tin mới về : RESIDENT EVIL: COLD BLOOD

Tựa game này được xây dựng dựa trên Cold Blood - dự án mãi chìm vào bóng tối của Resident Evil.

Share This Page