Thông tin mới về : SHE-HULK

Xếp hạng từ 20 đến 11 trong số những bộ phim truyền hình của Marvel đã được sản xuất từ năm 2017 tới nay.
MCU đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ khi những Avengers gốc giờ đây đã bắt đầu có cho mình những người kế nhiệm. Tiếp nối câu chuyện về anh chàng khổng lồ xanh giận dữ Hulk là "phiên bản" nữ của anh She-Hulk.
Riri Williams là người được Iron Man chú ý và khuyến khích trở thành một siêu anh hùng.

Share This Page