Thông tin mới về : SLOCLAP

Tựa game tuyệt đỉnh Kungfu sẽ có chế độ Đấu trường và được phát hành một số nền tảng mới.
Along with a new scoring system, players will be pushed to their limit chasing Kung Fu perfection
Bản cập nhật này sẽ mang đến cho người chơi công cụ tùy chỉnh gameplay và hệ thống tính điểm mới.

Share This Page