Thông tin mới về : STARFIELD: THE SETTLED SYSTEMS

New Atlantis, Akila VÀ Neon là ba thành phố xuất hiện trong những đoạn Trailer mới nhất của Starfield.

Share This Page