Thông tin mới về : STRATEGY GAME

Bà Triệu sẽ có khả năng đặc biệt là cung cấp thêm sức mạnh cho các đơn vị chiến đấu trong rừng rậm nhiệt đới, đầm lầy...
NetEase nhào nặn lại Clash of Clans và Civilization để tạo ra siêu phẩm mô phỏng chiến lược Legend: Rising Empire.
It's been a long time since mobile gamer has waited for a product that boldly bears the mark of his own mind.

Share This Page