Thông tin mới về : THỦ THUẬT PALWORLD

Người chơi Palworld hoàn toàn có thể tránh cảnh bị raid bằng những thủ thuật vô cùng đơn giản.
Một người chơi Palworld đã tìm ra cách lấy tài nguyên từ Pal mà không cần xuống tay với chúng và chia sẻ thủ thuật này với cả cộng đồng.

Share This Page