Thông tin mới về : THƯƠNG HIỆU FIRE EMBLEM

Nhìn lại chặng đường 7 năm của Fire Emblem Heroes, từ một trò chơi RPG giả lập trở thành thành công lớn nhất của Nintendo trên nền tảng di động.

Share This Page