Thông tin mới về : THƯƠNG VỤ MUA LẠI

Nhà sản xuất Xbox hiện đã sở hữu các thương hiệu game bao gồm Call of Duty, Warcraft và Candy Crush.
Nếu thương vụ mua Activision của Microsoft trót lọt, các trò chơi như Call of Duty hay WoW sẽ có mặt trên Game Pass bắt đầu từ năm 2024.
Danh mục trò chơi của dịch vụ Game Pass có thể sẽ mở rộng trong thời gian tới với nhiều tựa game của Activision Blizzard.

Share This Page