Thông tin mới về : TIÊU THỤ 5 TRIỆU BẢN

Palworld vượt mốc 1,5 triệu người chơi tại một thời điểm trên Steam, đánh bại kỷ lục của Cyberpunk 2077.

Share This Page