Thông tin mới về : TOKYO

Chiếc biển quảng cáo kỹ thuật số LED màn hình cong đầu tiên của Nhật Bản có hẳn một tên gọi riêng - Cross Shinjuku Vision.
Một minh chứng hùng hồn nữa cho thấy người dân Nhật rất "cuồng" mèo!
Giáo Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ 3D là minh chứng rõ rệt nhất của dòng game đánh theo lượt turnbase không hề kém cạnh so với thể loại hành động chặt chém.

Share This Page