Thông tin mới về : TOOL HỖ TRỢ

Activision đã đưa ra cảnh báo cho người chơi Call of Duty rằng giờ đây trò chơi sẽ tự động tắt nếu phát hiện tính năng hỗ trợ ngắm bắn ở chuột và bàn phím.

Share This Page