Thông tin mới về : TREYACH

Call of Duty: Black Ops 4 has just been confirmed to be the next Call of Duty game in 2018.
Call of Duty: Black Ops 4 vừa được một nguồn tin xác nhận sẽ là tựa game Call of Duty tiếp theo cập bến năm 2018.

Share This Page