Thông tin mới về : TRÒ CHƠI FAR CRY MỚI

Gần hai năm sau khi Far Cry 6 phát hành, Ubisoft dường như ngầm xác nhận rằng một phần khác trong loạt game đang được thực hiện.

Share This Page