Thông tin mới về : TUYỂN DỤNG

Gần hai năm sau khi Far Cry 6 phát hành, Ubisoft dường như ngầm xác nhận rằng một phần khác trong loạt game đang được thực hiện.
Chắc chắn, rất nhiều ứng viên sẽ không quên nổi cảm giác choáng ngợp đến ngỡ ngàng ngay sau khi rời khỏi buổi tuyển dụng độc quyền của NPH Gamota.

Share This Page