Thông tin mới về : TV SERIES 2021

Thay vào đó, Neflix sẽ tập trung vào dự án live-action Supercrooks.
House of the Dragon tập trung vào những mâu thuẫn ân oán và cuộc chiến tranh giành ngai vàng của công chúa Rhaenyra và người em trai cùng cha khác mẹ.
Mâu thuẫn bắt đầu nổ ra khi các siêu anh hùng đầu tiên lui về và nhường lại vị trí cho các con của mình.
Hành vi bỏ trốn với khối Tesseract của Loki đã phá vỡ dòng thời gian, buộc thần lừa lọc phải hợp tác với TVA để sửa lại nó.
Sau các sự kiện của Civil War, chương trình siêu chiến binh đã được khởi động lại dưới sự chỉ đạo của nhà khoa học Wilfred Nagel.

Share This Page