Thông tin mới về : UBISOFT TORONTO

Gần hai năm sau khi Far Cry 6 phát hành, Ubisoft dường như ngầm xác nhận rằng một phần khác trong loạt game đang được thực hiện.
FPS huyền thoại Tom Clancy's Splinter Cell sẽ có phiên bản Remake toàn diện.

Share This Page